Anmälningsvillkor

Ombokningar/avbokningar av  Skype samtal ska göras senast 24 timmar innan avtalad tid via mail eller telefon. Vid sen avbokning eller uteblivit besök/möte debiteras hela avgiften.

Allt material som ingår men som behöver skickas via post tillkommer frakten.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. När vi mottagit din anmälan skickar vi kurslitteratur.

Plats kan efter överenskommelse överlåtas till annan person.

AVBOKNING AV KURS

Avbokning ska se skriftligt. Vid avbokning av kurs gäller följande villkor:

– Vid avbokning 31 dagar eller mer före kursstart debiteras en administrativ avgift om 500 kr.

– Vid avbokning 30–15 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.

– Vid avbokning 14–0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Om deltagare ej infinner sig till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften. Närvaro är obligatorisk under hela kursen. Vid avbokning återbetalas eventuellt överskjutande belopp till av kund angivet konto, med avdrag för eventuella delbetalningsavgifter.

 • SJUKDOM
  • Om du på grund av egen sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja bokad kurs, så får du gå om hela kursen vid ett annat tillfälle inom 6 månader. Vid avbokning på grund av egen sjukdom förfaller kursavgiften till betalning enligt ursprungligt förfallodatum. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg, samt inte kunnat förutses vid tidpunkten för kursanmälan.
  •  

KURSMATERIAL

 • Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften. Avdrag på kursavgiften istället för kurslitteratur medges ej.
 •  
 • BETALNING
 • Kursavgiften faktureras i samband med kursanmälan. Följande betalningsvillkor gäller:
 • För företag: Moms tillkommer på samtliga priser. Faktura förfaller inom 30 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart.
 • För privatpersoner: Faktura förfaller inom 10 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart. Kursavgift ska vara betald innan kursstart. Påminnelseavgift vid försenad betalning är 50 kronor.

INSTÄLLD KURS

 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

OBS! Vid personligt möte – Kom tidigast 5 minuter före din avtalade tid eftersom det inte finns något väntrum. Tack!