fbpx

Användarvillkor

Användarvillkor

admin

ANVÄNDARVILLKOR

När du använder denna webbplats och webbportal godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr relationen mellan dig och Vilja och Framgång i förhållande till denna webbplats samt webbportal som ägs och drivs av Vilja och Framgång

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Begreppet ”Vilja och Framgång” eller ”Marie Andréasson” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av webbplatsen med säte i Löddeköpinge, Sverige. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.

FÖR NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet i sidorna på denna webbplats är till din allmänna information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undantar oss ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

Din användning av information eller material på denna webbplats är helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende, framvisande och grafik.

Otillåten användning av denna webbplats eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och/eller vara ett brott.

Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbplatsen viljaochframgang.se samt underliggande portal drivs av Vilja och Framgång

Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Vilja och Framgång eller Marie Andréasson hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Vilja och Framgång ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.