Coaching

från psykisk ohälsa till livsglädje och välbefinnande
WebbutikenKontakt

Vad är coaching? Behöver jag verkligen det?

Grunderna i coaching

Samtalen bygger på förtroende och dialog.
Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling.
Målet är att få prata, reflektera, bli lyssnad till, speglad och stärkt, få uppmuntran och bekräftelse.

Samtalen är inte terapeutiska, bygger inte på rådgivning eller mentorskap.

Allt utgår från Dig, var Du befinner dig och vart Du vill.

Behöver du coaching

När livet inte blev som du tänkt dig. En förlust har tagit greppet om dig och du har svårt att släppa och gå vidare.

Psykisk ohälsa bottnar i olika saker, här arbetar vi med felprogrammering, antingen pågrund av egna tankar, självkänsla och värderingar eller av omgivningens åsikter och påverkan.

Ibland så fastnar vi och kan inte ta oss ur vissa situationer, vi vet inte vad vi egentligen vill ha/göra, behöver, har inte kraft att hålla kvar det som vi egentligen önskar.

Du kan leva ett liv som du själv har designat och som uppfyller precis dina värderingar, behov och drömmar.