Sök

Coachsamtal

Coachingsamtal

Stress, Depression, Utmattning, Utbrändhet, alla kan drabbas men i olika grad. Ibland kan man behöva någon att samtala med för att komma vidare, därmed erbjuder jag coachingsamtal. 

Samtalen bygger på förtroende och dialog.
Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling.
Målet är att få prata, reflektera, bli lyssnad till, speglad och stärkt, få uppmuntran och bekräftelse.
Du kan leva ett liv som du själv har designat och som uppfyller precis dina värderingar, behov och drömmar.Det händer ibland att vi drabbas av sorg och har svårt att se ljuset i tillvaron, då kan det vara skönt med någon som lyssnar och ger stöd.Ibland så fastnar vi och kan inte ta oss ur vissa situationer, vi vet inte vad vi egentligen vill ha/göra, har inte kraft att hålla kvar det som vi egentligen önskar.Samtalen är inte terapeutiska, bygger inte på rådgivning eller mentorskap.
Boka tid via mail till info@viljaochframgang.se här beställer du också köp av flera sessioner till rabatterat pris