Sorg- och bearbetning

Sorg

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.

Sorgbearbetning

Tiden läker alla sår… – Ja, men bara om du tar hand om sorgen under tiden som läkningen sker.