Stödjande samtal

Motiverande samtal

Samtal – Bollplank

Det goda samtalet det bästa verktyget för självkännedom och utveckling.
Samtalen bygger på förtroende och dialog.
Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling.

Målet är att få prata, reflektera, bli lyssnad till, speglad och stärkt, få uppmuntran och bekräftelse.
Du kan leva ett liv som du själv har designat och som uppfyller precis dina värderingar, behov och drömmar.

Ibland så fastnar vi och kan inte ta oss ur vissa situationer, vi vet inte vad vi egentligen vill ha/göra, har inte kraft att hålla kvar det som vi egentligen önskar.

MI är drivkraften till en förändring.

Vi utgår från dina upplevelser, mål, värderingar och prioriteringar i förhållande till denna förändring.Du väljer själv hur du förhåller dig till förändringen

Förändringsprocessen indelas i olika faser

Förändring – vilket innebär att väga för och emot förändringen

Förberedelse

Handling

Vidmakthållande

Coaching samtal

Sorgbearbetning

Coaching 

Vi jobbar mot ett tydligt uppställt mål redan från start och vi ser hur du på bästa sätt når dit. Syftet är att du ska få med dig de verktyg du behöver för att nå ditt mål.

En modell som jag använder i coachingen är
GROW MODELL

Goal – vad vill du prata om?, Vad vill du uppnå?

Reality – Hur ser det ut i dag? Vad gör du idag? Hur är läget nu?

Options – Möjligheter – Vad finns det för lösningar? Vilka möjligheter kan du se

Way foward – Vägen framåt

Samtalen är inte terapeutiska, bygger inte på rådgivning eller mentorskap.

Sorg- & känslomässig bearbetning

Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar.

Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Även utbrändhet eller utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg kan ligga bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

 

Första samtalet gratis

Vi känner efter om det är okej att inleda en samtalsrelation.

Samtalet är ca 20-30 minuter långt.

Vi ser också efter vad dina behov är och vilket av de 4 som skulle passa för just dig. Allt utgår från dig, dina önskningar och behov ligger till grund för samtalen. Efter detta så bestämmer du hur du vill göra.

Jag arbetar efter tystnadslöfte som går på båda håll. Det som sägs under samtalen stannar där.

Hur du går vidare

Vet du redan nu vilket samtal du vill/behöver så kan du anmäla dig via beställningsfomuläret viktigt att du läser igenom anmälningsvillkoren