Har du svårt att hitta balansen i vardagen?

Känns det som om något behöver förändras i ditt liv? Ditt liv består av många delar och varje del behöver ett eget utrymme för att det ska rulla fram friktionsfritt.
Hur ser ditt liv ut? Vilka delar är viktiga för dig?
Livshjulet är ett verktyg som länge använts av många för att få en visuell bild av nuläget och se vad som behöver förändras.Tänk dig livet som ett hjul som ska rulla. Om det ska rulla på ett bra sätt gäller det att de olika delarna i hjulet är lika stora. Genom att analysera nuläget med hjälp av livshjulet så ser du var obalanserna sitter och det blir lättare att gå vidare och bestämma dig för vad du vill förändra.

Dela in ditt livshjul i olika delar. Fundera över önskvärt läge. Hur nöjd är du med varje bit idag? Sehelheten – hur ser ditt livshjul ut just nu? Om obalansen finns i delen hälsa – gör även ett hälsohjul. Gör en handlingsplan för de delar som behöver utvecklas.

Vem kan hjälpa dig?
Kan du redan idag planera din vardag annorlunda, skriva in egentid i almanackan till exempel.
Behöver du hjälp med att planera, strukturera eller förändra något då är du välkommen att boka coachingsamtal hos mig.

Boka!