Kursbeskrivning av Sorg-& känslobearbetning

Individuell Sorgbearbetning är en 8 veckors kurs i Sorg- och känslobearbetning

Att hantera negativa händelser och förändringar i livet. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan hantera din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Särskilda villkor vid individuell sorgbearbetning

Kursen förmedlar kunskap och ger stöd så att du som sörjande kan genomföra ditt eget sorgearbete. Det är du som själv genomför arbetet, om än med stöd och handledning. Resultatet av kursen kommer av de genomförda övningarna, inte av träffarna i sig. Vikten av det egna arbetet gör att jag kan komma att avbryta kursen om du som kursdeltagare inte genomför dina hemuppgifter vid två tillfällen under dessa åtta veckor. Eftersom handling är det som krävs för resultat, vill vi varken slösa bort din eller vår tid om inte villigheten att göra sorgearbetet finns där.

PRAKTISKA DETALJER

Kurslängd: 8 veckor.

Omfattning: Ett möte á 60-90 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Marie Andréasson

Plats: Kämnärsgränd 4, 246 35 Löddeköpinge, eller via skype

Avgift:  6900 kronor. Möjlighet till delbetalning finns.

För företagsfakturering tillkommer moms.

Kursmaterial: Litteratur och kursmaterial ingår. Vid skype/facetime tillkommer frakt avgift på ev. material.

Anmälningsvillkor