Motiverande samtal

Samtal som bygger på stöd i förändring. Ett sätt att förändra sin livsstil utifrån eget önskemål och att hålla kvar förändringen. Motiverande samtal används i en mängd olika sammanhang när syftet är att  genomföra någon form av förändring i sitt liv. Ofta är man i sådana situationer tveksam och ambivalent. Man vill både förändras och fortsätta som tidigare. Ibland är man inte ens medveten om att det finns ett val, utan man känner sig fast i sin nuvarande situation. I samtalet så guidar jag dig till att själv upptäcka vad som håller dig fast och hjälper dig finna olika möjliga vägar ut ur detta. Lösningarna är inte självklara, ibland väljer man att gå vidare som tidigare men med en större medvetenhet om varför. Andra gånger får du syn på mekanismer som håller dig kvar och ser på alternativen med nya ögon. Det kan leda till att du beslutar dig för att börja ta steg mot en förändring. Jag finns vid din sida, dömer inte utan uppmuntrar och stödjer dig i dina val.

Pris 700:-

45-60 minuter
gäller både i Löddeköpinge och via Skype/FaceTime.

10 sessioner – 6300:-
5 sessioner  – 3150:-
3 sessioner  – 1925:-
inkl. moms för privatpersoner
för företag tillkommer moms