Livs& hälsocoach

När livet inte blev som tänkt

Om oss

Om oss

VILJA OCH FRAMGÅNG & MARIE

Företaget startade jag 2008
Jag är utbildad sjuksköterska med specialist utbildning i psykiatri. Jag är cert.coach, cert. livscoach, cert kostcoach, Medveten Andnings instruktöt och handledare i Sorgbearbetning.

 

Hälsa är en komplex helhet.

Den består av många delar som sinsemellan hänger samman och överlappar varandra. En god hälsa är en subjektiv upplevelse av välbefinnande på flera plan. Detta växlar över livet och påverkas av personliga förhållanden, förutsättningar, samt av förväntningar och drömmar. Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt/mentalt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hälsa är ett dynamiskt tillstånd som resulterar från en kropps konstant justering och anpassning i gensvar till spänningar och förändringar i miljön för att upprätthålla en inre jämvikt.

Avståndet mellan dina drömmar och verklighet kallas Action.
Om du alltid gör det du alltid gjort får du alltid samma som du alltid fått
Marie Andréasson

Vilja och Framgång