fbpx

Om mig

Marie Andréasson, Livs & hälsocoach

Du förtjänar att må bra. Jag är här för att hjälpa dig!

Hör av dig och boka ett inledande samtal för att se vad Du behöver och om vi kan samarbeta. Samtalet är ca 30 minuter långt och Gratis

Min bakgrund 

Jag har alltid arbetat med människor ffa. inom vård och omsorg.

Jag är utbildad sjuksköterska inom medicin&kirurgi samt specialist utbildad inom psykiatri.
Vidare är jag cert.coach, cert.livscoach, cert. kostcoach, utbildad Medveten Andnings instruktör och handledare i sorgbearbetning.

Hälsa är en komplex helhet.

Den består av många delar som sinsemellan hänger samman och överlappar varandra. En god hälsa är en subjektiv upplevelse av välbefinnande på flera plan. Detta växlar över livet och påverkas av personliga förhållanden, förutsättningar, samt av förväntningar och drömmar. Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt/mentalt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hälsa är ett dynamiskt tillstånd som resulterar från en kropps konstant justering och anpassning i gensvar till spänningar och förändringar i miljön för att upprätthålla en inre jämvikt.