Sorg-& förlustbearbetning enskilt online

6900,00 kr

En kurs på 8 veckor med Zoom möte 1 gång/vecka á 60-90 minuter och eget arbete däremellan
I kursen ingår: Verktyg för egen sorgbearbetning, kunskap om sorg & förlust och sorgbearbetning, boken Sorgbearbetning och övrigt kursmaterial skickas via post hem till dig.

 

Description

Kursen hålls individuellt. Under  kursen  tar vi reda på vad som har påverkat dig  i livet, samt genomför de handlingar som behövs för att uppnå bestående känslomässig läkning. Kursen varvas med genomgångar och hemuppgifter.

Kurslängd: 8 mötestillfällen á 60-90 minuter

I kursen ingår: Verktyg för egen sorgbearbetning, kunskap om sorg och  sorgbearbetning, boken Sorgbearbetning och övrigt kursmaterial