fbpx

Samtal

Depresson – Utmattad – Utbränd

    Samtal

Samtalen bygger på förtroende och dialog.

Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling.

Målet är att få prata, reflektera, bli lyssnad till, speglad och stärkt, få uppmuntran och bekräftelse.

Du kan leva ett liv som du själv har designat och som uppfyller precis dina värderingar, behov och drömmar.

Det händer ibland att vi drabbas av sorg och har svårt att se ljuset i tillvaron, då kan det vara skönt med någon som lyssnar och ger stöd.

Ibland så fastnar vi och kan inte ta oss ur vissa situationer, vi vet inte vad vi egentligen vill ha/göra, har inte kraft att hålla kvar det som vi egentligen önskar.

Samtalen är inte terapeutiska, bygger inte på rådgivning eller mentorskap.

Allt utgår från Dig, var Du befinner dig och vart Du vill.

Vi börjar med ett inledande samtal och därefter bestämmer du dig om du vill fortsätta. Detta samtal är gratis och varar max 30 minuter.

Depression – utmattning – utbränd

Depression  

 • Nedstämdhet och ledsen
 • Låg självkänsla
 • Skam och skuldkänslor
 • Ångest och humörsvängningar
 • Trött- och orkeslöshet
 • Känsla av meningslöshet och likgiltighet
 • Tappad lust för saker du vanligtvis tycker om att göra
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Du har självmordstankar eller tänker mycket på döden
 • Minskad eller ökad aptit som påverkar vikten
 • Magbesvär
 • Huvudvärk
 • Minskad sexlust
 • Sömnsvårigheter

Utmattning – Utbrändhet

Ofta smyger sig sjukdomen på, därav uttrycket ”gå in i väggen”. Det finns flera tecken på utmattningssyndrom eller utbrändhet. En enorm trötthet som inte går att vila bort.

Vanliga fysiska symptom: Värk, muskelspänning, hjärtklappning, magproblem som förstoppning och magkatarr, yrsel, högt blodtryck, trötthet.

Vanliga psykiska symptom: Ångest, oro, depression, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, sömnproblem, utmattning.