Livs& hälsocoach

När livet inte blev som tänkt

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.

Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men ofta smärtsamma. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skillsmässor.Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separartioner av olika slag, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor, chefer mfl), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

 

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster&förändringar

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust

 

Hur reaktionen ser ut i praktiken

är väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Sorg-& förlustbearbetnings kurs

är på 8 veckor med möte online 1 gång/vecka. Mellan mötena behöver du arbeta på egen hand med uppgifterna.

Allt material ingår

Avståndet mellan dina drömmar och verklighet kallas Action.
Om du alltid gör det du alltid gjort får du alltid samma som du alltid fått
Marie Andréasson

Vilja och Framgång