fbpx

Sorg& förlustbearbetning

Fakta om sorg&förlust

Myter om sorgSorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.
 

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust
Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Kurs – Induviduell 

Myter om sorg

Programmet för Sorgbearbetning är en kurs som sträcker sig över 8 st träffar. Efter avslutad kurs kommer du att försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande.

Kursen hålls individuellt. Under  kursen  tar vi reda på vad som har påverkat dig  i livet, samt genomför de handlingar som behövs för att uppnå bestående känslomässig läkning. Kursen varvas med genomgångar och hemuppgifter.

Praktisk kursinformation

Kurslängd: 8 mötestillfällen á 60 minuter

Datum: Kursstart sker löpande enl. överenskommelse

Kursledare: Marie Andréasson

I kursen ingår: Verktyg för egen sorgbearbetning, kunskap om sorg och  sorgbearbetning, boken Sorgbearbetning och kursmaterial

Avgift: 900 kr 

Kurs – Grupp

Myter om sorg

Programmet för Sorgbearbetning är en kurs som sträcker sig över 8 st träffar. Efter avslutad kurs kommer du att försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande.

Kursen hålls individuellt. Under  kursen  tar vi reda på vad som har påverkat dig  i livet, samt genomför de handlingar som behövs för att uppnå bestående känslomässig läkning. Kursen varvas med genomgångar och hemuppgifter.

Praktisk kursinformation

Kurslängd: 8 mötestillfällen á 60 minuter

Datum: Kursstart sker var 9:e vecka.
Krav: minst 3 och högst 12 bokade

Kursledare: Marie Andréasson

I kursen ingår: Verktyg för egen sorgbearbetning, kunskap om sorg och  sorgbearbetning, boken Sorgbearbetning och kursmaterial

Avgift: 5 900 kr