Sorg och känslomässig bearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.
Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd, men skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Även utbrändhet eller utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg kan ligga bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Pris 6900:-

8 veckor med möte i Löddeköpinge eller via Skype/FaceTime 

1 gång/vecka á 60-90 minuter samt cirka 2 timmars eget arbete. Material ingår

Inkl. moms för privatpersoner. För företag tillkommer moms.

Möjlighet till delbetalning för privatpersoner.